კატეგორიები
ელფის გამომცემლობა
საგამომცემლო სახლი "ლაბირინთი"

მთები

მთები
მოდელი: რა არის რა
ბონუს ქულები: 0
საწყობში არსებობა: 1
ფასი: 12,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 12,00GEL
რაოდენობა:  ყიდვა
   - ან -   

სერია“რა არის რა“ მე–2 ტომი. რა არის რა-ს ამ ტომმა უნდა გვაჩვენოს მთე­ბ­­­ის სამყაროს თავისებურება და მრავალფეროვნება და ახსნას ურთიერთკავშირები. დღე­ს­დ­ღ­ეობით მრავალი მთიანი რეგიონი აითვისა ად­ამ­ია­ნმა. სო­ფ­ლის მეურნეობის გარდა, ჩვენ უხსოვარი დროიდან ვიყენებთ მთებში არსებულ ნედლე­ულს, ვა­შენებთ ჰიდროელექტროსადგურებს ელ­ექ­ტ­რობის მისაღებად, აგრეთვე გზებს, ხიდებსა და გვი­რაბებს, რათა უზარმაზარი ბუნებრივი ბა­რიერ­ე­­ბის გადალახვა შევძლოთ. ასევე მაღალმ­თ­იან რე­­­გ­იონებში ვითარდება ტუ­რიზმი, რაც შემოს­ავ­ლ­ის ერთ-ერთი მნიშვნელო­ვ­ანი წყაროა. თუ­მ­ცა, აქ­­აც არის სა­ფრ­თხე: მთების სა­ს­იცოცხლო პი­რო­ბე­­ბი მეტად ფაქიზია და ბუნე­ბის ექსპლოატაციას თა­­ვისი შედეგ­ე­ბი მოაქვს: და­უნ­დობელი ტუ­რ­იზმი ცხო­­ველთა მგრძნობიარე სა­ხეობებს თავ­შეს­აფარ არ­­ეებს უს­პ­ობს. და კიდევ: მთის ტყეების უზომო გა­ჩეხვამ შე­იძლება ზვავების გახში­რ­ება ან დაბლ­ო­­­ბ­ებზე წყა­­ლდიდობები გამოიწვიოს, მყინვართა დნ­­­ო­ბის გამო ქრება მტკნა­რი წყლის რესურსები. მა­­შ­ასადამე, მთიან რე­გიონებს გა­­ნ­საკუთრებული მზრუ­­­­ნველობა სჭირ­დებათ. მთებს ქართველები ოდ­­­­ი­­­თგანვე განსაკუთრებულ მნი­­შვნელობას ანიჭე­ბ­­დ­ნ­ენ, საქართველო მთიანი რე­გიონებით მდიდარი ქვე­ყა­ნაა, ამიტომ ამ ტომიდ­ან ჩვენთვის ბევრ სა­გუ­ლ­ი­ს­­ხმო ინფორმაციას ამ­ო­იკი­თხავთ: რა აყალ­იბ­ებს და რა ცვლის მთას, რო­­გორია მაღალმთ­ია­ნი გარ­ე­მოს ჰავისა და აქ მცხოვ­­რებთა თავისებ­ურ­­ებანი, და სხვა.გერმანულიდან თარგმნა შალვა საბაშვილმა

წიგნები
ISBN 978-9994-044276
ავტორი ჰანკე ჰუბერი
გამომცემლობა საბავშვო ენციკლოპედია
გვერდები 48
ზომა 21/28
ენა ქართული

გამოხმაურების დატოვება

თქვენი სახელი:


თქვენი გამოხმაურება: ყურადღება: HTML არ არის მხარდაჭერილი! გამოიყენეთ უბრალო ტექსტი.

შეფასება: ცუდი            კარგი

შეიყვანეთ სურათზე გამოსახული კოდი:
alt
Google+

© E-bookland
2012

E-bookland accepted Visa