კატეგორიები

დამხმარე სახელმძღვანელოები

სახეობა: სია / ვიტრინა
გვერდზე:
სორტირება:
ინგლისური ენის გრამატიკა
სახელმძღვანელო განკუთვნილია სკოლის მოსწავლეებისათვის და ინგლისური ენის შესწავლით დაინტერესებულ პირთათვის. ..
13,90GEL
გადასახადის ჩათვლით: 13,90GEL
ქიმია, გაღრმავებული კურსი
წიგნი შედგენილია „მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტში“ მოცემული პროგრამის მიხედვით.ზოგიერთი საკითხი, თავისი აქტუალობის გამო, საშუალო სკოლის პროგრამასთან შედარებით უფრო ღრმადაა გაშუქებული.წიგნში დამატებით შეტანილია საკითხები ანალიზური ქიმიიდან; მოცემულია ის მათემატიკური აპარატი, რომელიც პრაქტიკაში ს..
17,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 17,00GEL
ჩვენ ვსწავლობთ ქართულს, სახელმძღვანელო აზერბაიჯანულენოვანთათვის
სახელმძღვანელო განკუთვნილია უცხოელი ახალგაზრდებისათვის,რომლებიც უმაღლესი განათლების მისაღებად ჩამოდიან ჩვენს ქვეყანაში ..
19,90GEL
გადასახადის ჩათვლით: 19,90GEL
ჩვენ ვსწავლობთ ქართულს, სახელმძღვანელო ინგლისურენოვანთათვის
სახელმძღვანელო განკუთვნილია უცხოელი ახალგაზრდებისათვის,რომლებიც უმაღლესი განათლების მისაღებად ჩამოდიან ჩვენს ქვეყანაში ..
22,90GEL
გადასახადის ჩათვლით: 22,90GEL
გამოხმაურების: 2
ჩვენ ვსწავლობთ ქართულს, სახელმძღვანელო რუსულენოვანთათვის
სახელმძღვანელო განკუთვნილია უცხოელი ახალგაზრდებისათვის,რომლებიც უმაღლესი განათლების მისაღებად ჩამოდიან ჩვენს ქვეყანაში ..
19,90GEL
გადასახადის ჩათვლით: 19,90GEL
ჩვენ ვსწავლობთ ქართულს, სახელმძღვანელო სომხურენოვანთათვის
სახელმძღვანელო განკუთვნილია უცხოელი ახალგაზრდებისათვის,რომლებიც უმაღლესი განათლების მისაღებად ჩამოდიან ჩვენს ქვეყანაში ..
19,90GEL
გადასახადის ჩათვლით: 19,90GEL
English World Dictionary დ1
გამომცემლობა: Macmillan  / ავტორი: ..
6,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 6,00GEL
სამსაუკუნოვანი პრობლემა
წიგნი  შედგება სამი ნაწილისგან. პირველი ნაწილი – სრულყოფილი პარალელეპიპედი და კონგრუენტულ რიცხვთა განტოლების ამონახსნები, წარმოადგენს სამეცნიერო სტატიას და განკუთვნილია რიცხვთა თეორიის სპეციალისტებისთვის, მასში გადაჭრილია თითქმის სრულყოფილი პარალელეპიპედის პრობლემა. მეორე  ნაწილს შეადგე..
15,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 15,00GEL
მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული ფუნქციები, განტოლებები და უტოლობები
სავარჯიშების კრებული მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის. ..
16,50GEL
გადასახადის ჩათვლით: 16,50GEL
9 კლასი ქიმია (შემაჯამებელი სამუშაოების რვეული)
გამომცემლობა: ინტელექტი / ავტორი: მანანა ვარდიაშვილი ..
4,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 4,00GEL
ქართული ზეპირსიტყვიერების საგანძური 3, პოეზია
წიგნში თავმოყრილია ქართული ხალხური პოეზიის რჩეული ნიმუშები, მკითხველი გაეცნობა უძველეს მითოლოგიურ ლექსებსა და საფერხისო სიმღერებს, სხვადასხვა შინაარსის ბალადებს და XIX-XX საუკუნეებში ჩაწერილ ლირიკულ ლექსებს. ეს ნაწარმოებები ბუნებრივად იქცა იმ ნიადაგად, რომელზედაც აღმოცენდა ქართული ლიტერატურული პო..
12,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 12,00GEL
ბიოლოგიის ატლასი
ატლასში მოცემულია თვალსაჩინო მასალა უჯრედის, როგორც ცოცხალი ორგანიზმის, სტრუქტურული და ფუნქციური ერთეულის შესახებ. წიგნის ილუსტრირებულია სურათებითა და სქემებით, რომლებიც მკითხველს დაეხმარება წარმოდგენილი თემების უკეთ აღქმასა და გააზრებაში. ამასთანავე თანდართული ტექსტები მოსწავლეებსა და ბიოლოგიით ..
12,50GEL
გადასახადის ჩათვლით: 12,50GEL
ქიმია საატესტატო საგამოცდო საკითხები და ტესტები
გამომცემლობა: დიოგენე / ავტორი: ლია თევზაძე ..
5,70GEL
გადასახადის ჩათვლით: 5,70GEL
მათემატიკა (პირველი ნაწილი)
წიგნი განკუთვნილია უმაღლეს სასწავლებლებში შემსვლელთათვის, ხოლო როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო, დიდად სასარგებლო იქნება საშუალო სკოლებისათვის ..
17,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 17,00GEL
ქართველი მწერლები სკოლაში - ლეო ქიაჩელი
წარმოდგენილი კრებული მორიგი წიგნია სერიისა "ქართველი მწერლები სკოლებში". გთავაზობთ ლეო ქიაჩელის იმ თხზულებებს,რომლებიც სასკოლო პროგრამითაა გათვალისწინებული.ორივე ნაწარმოებს ახლავს კითხვები,დავალებები,მინიშნებანი საყურადღებო ადგილებზე და ანალიზი.ამასთნავე,თავმოყრილია ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში..
5,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 5,00GEL
მათემატიკა - ღვაბერიძე (გეომეტრია)
სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც აბიტურიენტებისათვის, ასევე დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისათვის. ..
14,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 14,00GEL
გამოხმაურების: 3
English World Dictionary დ2
გამომცემლობა: Macmillan  / ავტორი: ..
4,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 4,00GEL
ჩემი პირველი სახელმძღვანელო 2 -3
საქართველოში პირველად გამოდის წიგნები, რომლებშიც გამოყენებულია სკოლამდელი ასაკის ბავშვის განვითარებისთვის მეთოდურად დამუშავებული მრავალფეროვანი სავარჯიშოები და მხიარული ილუსტრაციები. ისინი ბავშვის ცნობისმოყვარეობისა და სწავლისადმი ინტერესს აღვიძებენ. წიგნებთან მუშაობა ადვილი და მოსახერხებელია. წი..
7,90GEL
გადასახადის ჩათვლით: 7,90GEL
ტრიგონომეტრიული ფუნქციები, განტოლებები და უტოლობები
სავარჯიშოების კრებული მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის ..
16,50GEL
გადასახადის ჩათვლით: 16,50GEL
10 კლასი ფიზიკის ამოცანები, ტესტები
გამომცემლობა: ინტელექტი | ავტორი გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი. ფიზიკის თვისებრივი, შეფასებითი, გამოთვლითი, ექსპერიმენტული და საოლიმპიადო ამოცანები, ტესტები ლოგიკური მსჯელობის გამოყენებით, ზოგადი უნარები ..
4,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 4,00GEL

alt
Google+

© E-bookland
2012

E-bookland accepted Visa