კატეგორიები

იურიდიული

სახეობა: სია / ვიტრინა
გვერდზე:
სორტირება:
წინასწარი გამოძიების ფსიქოლოგიური თავისებურებანი
რეკომენდებულია სასწავლო-მეთოდური ცენტრის "პროფესიული სახელმძღვანელო"-ს მიერ, როგორც სასწავლო თვალსაჩინოება უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, რომლებიც შეისწავლიან "იურისპრუდენციის" სპეციალობას. ..
36,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 36,00GEL
გერმანიის კონსტიტუციური სამართალი
პოლიტიკურ–სახელმწიფოებრივი ლიტერატურის სერია, წიგნი IX ..
8,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 8,00GEL
კრიმინოლოგია
წიგნიში მოცემულია დამნაშავეობის შესახებ კრიმინოლოგიური სწავლების საფუძვლები, გახსნილია დამნაშავეობის მიზეზები, განხილულია დამნაშავეობაზე ზემოქმედების მექანიზმები და სხვა. სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუდენტებისთვის , იურიდიული სპეციალობის უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის, აგრეთვე მოსამ..
23,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 23,00GEL
რომის სამართალი
რომის სახელმწიფოს საზოგადოებრივ-სამართლებრივი სფეროს საფუძვლები შუქდება ძველი რომის საზოგადოებრივი ცხოვრების კერძო სამართლებრივი საწყისების სპეციფიკასთან ურთიერთკავშირში.რომის სამართლის ისტორიის პერიოდიზაცია და რომის სამართლის წყაროების სისტემატიზება, ასევე საოჯახო, საგნობრივი, ვალდებულებითი და მ..
29,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 29,00GEL
საერთაშორისო სამართალი
სახელმძღვანელოში მოკლედ და სისტემატიზირებული სახით ჩამოყალიბებულია „საერთაშორისო სამართლის“ კურსის თემები, მათ შორის: საერთაშორისო სამართლის ცნება და წყაროები, საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპები და სუბიექტები: თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში სამართლის უზენაესობის კონვენცია, საერთაშორი..
50,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 50,00GEL
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი, I კრებული
პოლიტიკურ–სამართლებრივი ლიტერატურის სერია, წიგნი VIII ..
29,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 29,00GEL
გამოხმაურების: 1
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი, II კრებული
პოლიტიკურ–სამართლებრივი ლიტერატურის სერია, წიგნი XVI ..
23,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 23,00GEL
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 2011 წლის 17 ოქტომბრის მდგომარეობით ..
13,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 13,00GEL
სოციოლოგია იურისტებისთვის
წიგნში გაეცნობით შემდეგ თემებს: 1. სოციოლოგიური ცოდნა: წარმოშობა და ხასიათი, 2. საზოგადოება და პიროვნება: ფორმირება და საქმიანობა, 3. საზოგადოებრივი სისტემის სტრუქტურული ელემენტები, 4. გამოყენებითი (ემპირიული) სოციოლოგია ..
58,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 58,00GEL
ქართული კონსტიტუციონალიზმის შავი ყუთი
პოლიტიკურ–სამართლებრივი ლიტერატურის სერია, წიგნი XXIV ..
10,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 10,00GEL
ქართული მუნიციპალიზმი
პოლიტიკურ–სამართლებრივი ლიტერატურის სერია, წიგნი XXVI ..
32,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 32,00GEL
სასამართლო კრიმინოლოგია
თამამად შეიძლება ითქვას რომ აღნიშნული წიგნი ერთადერთი თანამედროვე სახელმძღვანელოა, რომელიც სასამართლო კრიმინოლოგიას მიეძღვნა. როგორც განვითარებადი შესწავლის სფერო, სასამართლო კრიმინოლოგია, დღესდღეობით, მულტიდისციპლინურია თავისი ბუნებით. მისი გამუდმებითი განვითარება, ეჭვგარეშეა მიიყვანს მას ინტერდ..
29,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 29,00GEL
გამოხმაურების: 1
კონფლიქტის ფსიქოლოგია
სასწავლო მეთოდური ცენტრის "პროფესიული სახელმძღვანელო" მიერ რეკომენდირებულია, როგორც დამხმარე სასწავლო სახელმძღვანელო იმ უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ "იურისპუდენციის" სპეციალობაზე. ..
23,90GEL
გადასახადის ჩათვლით: 23,90GEL
მესი
საინტერესოა, რა გზა გაიარა ლეომ, ვიდრე ჩემპიონთა თასს ოთხჯერ მოიგებდა, მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელისთვის განკუთვნილ „ოქროს ბურთს“ კი ოთხჯერ აღმართავდა... ამ წიგნში სწორედ ის დაბრკოლებებით სავსე გზაა აღწერილი, რომელიც ვარსკვლავმა არგენტინის ქალაქ როსარიოდან ესპანეთის ქალაქ ბარსელონამდე, გახრიოკებ..
15,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 15,00GEL
სამოსამართლო ეთიკა
კურსის სტრუქტურისა და ეთიკის ძირითადი კატეგორიების შესაგამისად სახელმძღვალეოში განხილულია მოსამართლის პროფესიული ეთიკის შინაარსი და სოციალური ფასეულობა; გამოკვეთილია მისი სპეციფიკა და ზენეობრივი ასპექტები; სისხლის სამართლის პროცეუალური იძულების მტკიცებულებები და ზომები; სასამართლო სტადიების ზნეობ..
18,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 18,00GEL

alt
Google+

© E-bookland
2012

E-bookland accepted Visa