კატეგორიები

ლექსიკონები

სახეობა: სია / ვიტრინა
გვერდზე:
სორტირება:
ინგლისურ-ქართული ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი
ლექსიკონი შეიცავს დაახლოებით 80 000 სიტყვას., ის განკუთვნილია როგორც საშუალო სკოლის მოსწავლეებისთვის, ასევე უმაღლესი სკოლების სტუდენტებისთვისაც. ..
36,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 36,00GEL
გამოხმაურების: 1
რუსულ-ქართული ლექსიკონი (საქართველოს მაცნე)
ლექსიკონი შეიცავს თანამედროვე რუსული ენის 32 ათასამდე სიტყვას. ლექსიკონს თან ერთვის გრამატიკული ცნობარი. ლექსიკონი განკუთვნილია რუსული ენის შემსწავლელთათვის, საშუალო სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის ..
37,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 37,00GEL
გამოხმაურების: 1
საერთაშორისო სიტყვათა განმარტებითი ლექსიკონი (იმედი)
ლექსიკონი შეიცავს ზეპირ და წერით მეტყველებაში ყველაზე უფრო ხშირად ხმარებულ 5000 საერთაშორისო სიტყვას. ძველ სიტყვებთან ერთად მის შემადგენლობაში შეტანილია ახალი სიტყვები, რომლებიც ხმარებაში შემოვიდა უკანასკნელ ათწლეულში საქართველოში საზოგადოებრივი, ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული ცხოვრების რად..
19,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 19,00GEL
ინგლისურ-ქართული ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი
ლექსიკონი შეიცავს 20 ათას სიტყვას. ლექსიკონში შეტანილია ყველაზე უფრო გავრცელებული სიტყვები, რომლებიც ხშირად იხმარება საუბრის დროს. ლექსიკონი დაეხმარება როგორც საშუალო სკოლის მოსწავლეებს, ასევე უმაღლესი სკოლის სტუდენტებს ინგლისური ენის დაუფლებაში. მიუხედავად მისი პატარა მოცულობისა, ის დახმარებას გ..
13,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 13,00GEL
ქართულ-ინგლისური სასაუბრო (საქართველოს მაცნე)
სასაუბრო განკუთვნილია მათთვის, ვინც კარგად ვერ ფლობს ინგლისურ ენას, ვისთვისაც ინგლისური ენა მშობლიურია, მაგრამ ოდნავ მაინც იცის ქართული ენა და სურვილი აქვს ადამიანის ყოველდღიურ ყოფას და საქმიანობაზე ისაუბროს. წიგნი შეიცავს 22 თავს. მასალა თემების მიხედვით ისეა დალაგებული, რომ მკითხველს ადვილად შე..
12,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 12,00GEL
ქართულ-რუსული ლექსიკონი (მაცნე)
ლექსიკონი შეიცავს 20.000-მდე სიტყვას. ..
12,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 12,00GEL
გამოხმაურების: 2
ქართულ-რუსული სასკოლო ლექსიკონი (მაცნე)
ლექსიკონი შეიცავს 6500 სიტყვას ..
6,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 6,00GEL
ბიოლოგიურ ტერმინთა მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი (საქართველოს მაცნე)
ლექსიკონი შეიცავს დაახლოებით 2500 ტერმინს. ტერმინთა უმეტესი ნაწილის განმარტება სტატიების სახითაა მოცემული და მკითხველს ამა თუ იმ მოვლენის არა მხოლოდ ახსნას, არამედ აღწერილობასაც სთავაზობს. წიგნი განკუთვნილია ბიოლოგიის მასწავლებელთა, ბიოლოგიისა და სამედიცინო დარგის სტუდენტების, აბიტურიენტებისა და ..
10,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 10,00GEL
ოქსფორდის სურათებიანი ლექსიკონი
ამ წიგნის საშუალებით ბავშვები პირველ ნაბიჯებს გადადგამენ ინგლისურ ენაში და ბუნებრივად, ძალდაუტანებლად ისწავლიან ორ ასეულ სიტყვას. აქ წარმოდგენილია საგნები, ნივთები, სხვადასხვა პროფესიები, ფერები, რიცხვები და მრავალი სხვა რამ, რასაც ბავშვი ყოველდღიურად სწავლობს და ეხება. ..
12,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 12,00GEL
გერმანული ენის ლექსიკური მინიმუმი
დამხმარე სახელმძღვანელო სპეციალური ფაკულტეტების I კურსის სტუდენტებისთვის ..
7,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 7,00GEL
ინგლისური ენის გრამატიკა (გახოკიძე)
სახელძღვანელო განკუთვნილია ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის. წიგნი ორნაწილიანია. პირველ ნაწილში განხილულია მორფოლოგია, მეორეში ..
12,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 12,00GEL
გამოხმაურების: 2
ინგლისურ-ქართული თემატური ლექსიკონი
წიგნი გათვალისწინებულია საშუალო სკოლის უფროსკლასელთათვის; თუმცა მასში მოცემული თემები: სკოლა, ოჯახი, სახლი, ხილი, ცხოველები, სპორტი, ჯანმრთელობა, ოფისი, ბიზნესი და მრავალი სხვა დიდ დახმარებას გაუწევს მათ, ვინც დაინტერესებულია ინგლისური ენის შესწავლით. თითოეულ სიტყვას ახლავს თავისი ტრანსკრიფცია, რ..
12,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 12,00GEL
ქართულ–ფრანგული და ფრანგულ–ქართული ლექსიკონი
წინამდებარე ლექსიკონი შეიცავს დაახლოებით 30 000 სიტყვას. ლექსიკონი განკუთვნილია მათთვის, ვინც დაინტერესებულია ფრანგული ენის შესწავლით. ..
15,50GEL
გადასახადის ჩათვლით: 15,50GEL
გამოხმაურების: 2
რუსულ–ქართული, ქართულ–რუსული ლექსიკონი
ლექსიკონი შეიცავს დაახლოებით 30 000 სიტყვას, თანამედროვე ენის ხშირად ხმარებულ ლექსიკას ასახავს და ნაწილობრივ ხსნის ტერმინოლოგიების უქონლობის პრობლემას რელიგიური, ეკონომიკური, ტექნიკური, სამედიცინო, იურიდიული და სხვა საკითხების დამუშავების დროს. ..
15,50GEL
გადასახადის ჩათვლით: 15,50GEL
ქართულ–ესპანური სასაუბრო (მერიდიანი)
სასაუბრო დიდ დახმარებას გაუწევს ესპანური ენით დაინტერესებულ პირებს. ..
4,80GEL
გადასახადის ჩათვლით: 4,80GEL
ქართულ–ბერძნული სასაუბრო ლექსიკონით (ლანი)
სასაუბრო მოიცავს სიტყვებისა და გამოთქმების აუცილებელ მინიმუმს, რომელიც დაეხმარება საბერძნეთში და კვიპროსში ტურისტად, სამუშაოდ, სამსახურებრივი მივლინებით, სამეწარმეო –კომერციული ინტერესებით წასულ საქართველოს მოქალაქეებს. გარდა ამისა, სასაუბრო გამოადგება საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც საბერძნ..
6,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 6,00GEL
გერმანულ-ქართული ლექსიკონი, ტომი 1
წინამდებარე გერმანულ–ქართული ლექსიკონი თავისი მოცულობით აღემატება აქამდე გამოცემულ ყველა გერმანულ–ქართულ ლექსიკონს. იგი განკუთვნილია თანამედროვე მხატვრული, სამეცნიერო–პოპულარული და პერიოდული ლიტერატურის მკითხველებისთვის, აგრეთე მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის.ამის შესაბამისად ლექსიკონში შეძლები..
20,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 20,00GEL
ინგლისურ–ქართული ქართულ–ინგლისური ლექსიკონი
ლექსიკონის ახალი გამოცემა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგება (ინგლისურ–ქართული ქართულ–ინგლისური) 40 ათას სიტყვას მოიცავს. ..
16,50GEL
გადასახადის ჩათვლით: 16,50GEL
ქართულ - ფრანგული ლექსიკონი
ქართულ - ფრანგული ლექსიკონი. გამომცემლობა საქართველოს მაცნე. ლექსიკონი შეიცავს დაახლოებით 50 ათას სიტყვას. შედგენილია ი. გვარჯალიძისა და ე.ლებანიძის მიერ. ..
16,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 16,00GEL
ქართულ - თურქული სასაუბრო
სასაუბრო განკუთვნილია მათთვის, ვინც მიემგზავრება თურქეთში ტურისტად ან საქმიანი ვიზიტით, არ იცის თურქული ენა ან იცის ცუდად. ..
5,00GEL
გადასახადის ჩათვლით: 5,00GEL
გამოხმაურების: 2

alt
Google+

© E-bookland
2012

E-bookland accepted Visa